Eirik Frantzen

Administrerende direktør Erik Frantzen i Nordkraft er fornøyd med konsernets nye låneavtale. (Foto: Nordkraft)

Bedre lønnsomhet gir bedre avtale

15. august 2019

Lavere gjeld og bedre lønnsomhet gjør at Nordkraft har inngått en ny og forbedret låneavtale med et lånesyndikat. Konsernets lånegjeld er nå finansiert av Danske Bank, DnB og Sparebanken Narvik.

Ved utgangen av første halvår hadde konsernet en lånegjeld på 910 millioner kroner. De siste årene har gjelden gått betydelig ned og det gjenspeiles i bankavtalen som nå er inngått.

Betydelig forbedring
Forholdet mellom netto gjeld (NIBD) og lønnsomhet (EBITDA), et av bankenes viktigste nøkkeltall, var 3,2 ved utgangen av 2018 mot 8,2 i 2016. Det er bedre enn bransjesnittet som var på mellom 4 og 5 i 2017.

Den betydelige forbedringen skyldes at gjelda har gått ned samtidig som lønnsomheten har gått opp. Den vellykkede omstillingen i konsernet er en av hovedårsakene til at Nordkraft har oppnådd lave marginer ved refinansieringen.

Nordkrafts gode resultater og forsterkede balanse har vært en stor bidragsyter til å få på plass denne nye og forbedrede låneavtalen.

Fokus på effektivisering
God underliggende drift har gitt betydelige resultatforbedringer, og alle forretningsområder har levert gode resultater de siste årene. Fra 2016 til 2018 økte konsernet resultat før skatt fra 73,5 til 195 millioner kroner.

– Høyt fokus på effektivisering har bidratt til at produksjonskostnaden per kWh er historisk lav. Videre har vekst innen prosjektutvikling og operatørskap, uten å øke bemanning og kostnader, gitt konsernet nye inntekter med god margin, sier administrerende direktør Eirk Frantzen.

Han legger til at redusert balanse og mer enn halvert gjeld siden 2014 gir en finansiell fleksibilitet til å gripe fremtidige muligheter.

Veldig godt fornøyd
– Lånevolum er redusert de siste årene, lånestrukturen er tilpasset konsernets behov fremover, og marginer og lånekostnader er blitt redusert, sier Frantzen.

Den nye låneavtalen med de tre bankene gjelder fra 15. august 2019.

– Nordkraft er veldig godt fornøyd med samarbeidet med bankene i prosessen og synes det er hyggelig å få inn Danske Bank i lånesyndikatet sammen med våre lange finansieringspartnere DNB og Sparebanken Narvik. Danske Bank har blitt tildelt rollen som agent og koordinator for det nye lånesyndikatet og vi takker bankfellesskapet for en konstruktiv prosess, sier Frantzen i en pressemelding.

Les mer om Nordkraft AS

Skriv inn søkeord og trykk Enter