flyplassen_evenes

I februar blir det klart om Avinor vil foreslå en ny storflyplass i Lofoten eller i Vesterålen eller om Harstad/Narvik lufthavn, Evenes også i fremtiden blir den eneste. (Arkivfoto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Vurderer flere alternativer

29. oktober 2019

Avinor vurderer fortsatt både Stokmarknes og Leknes som aktuelle steder for ny storflyplass, men Evenes kan også i fremtiden bli den eneste storflyplassen i regionen.

Avinor har gjort vurderinger av værmessig tilgjengelighet og operative forhold ved ulike mulige lokaliseringer for en mulig ny stor lufthavn i regionen.

Fire mulige løsninger
Det omfattende utredningsarbeidet er gjort i samarbeid med flere eksperter og Statens Vegvesen.

Til sammen er 11 ulike lokaliseringer vurdert, men i dag redegjorde prosjektet for fire mulige løsninger. Det skjedde i et møte med ordførerne i regionen.

  • Det sålte nullalternativet er at det ikke gjøres noe med eksisterende lufthavner siden den nye Hålogalandsveien gjør reiseveien til Evenes kortere.
  • Alternativ 1 er storflyplass på Stokmarknes, nedleggelse av Svolvær lufthavn og veikonsept mellom Svolvær og Skagen ved Stokmarknes.
  • Alternativ 2 er storflyplass på Leknes, nedleggelse Svolvær lufthavn og veikonsept mellom Svolvær og Leknes.
  • Alternativ 3 er også uendret flyplass-struktur, og veikonsept mellom Leknes og Fiskebøl og ny kryssing av Tjeldsundet.

Større regional sammenheng
I møtet med ordførere ble det lagt frem mer dokumentasjon om alternativene, og det ble redegjort for det gjenstående arbeidet.

En rapport skal, sammen med en anbefaling, oversendes Samferdselsdepartementet 1. februar neste år og blir en del av grunnlaget for den kommende Nasjonale Transportplan (NTP).

– Veikonseptene i utredningen bygger på eksisterende konseptvalgutredninger, men er sett i en større regional sammenheng og i lys av utredningen om lufthavnstruktur i regionen, sier prosjektleder for KVU i Statens vegvesen, Nils Petter Rusånes i en pressemelding fra Avinor.

– Det har vært utfordrende å finne alternativer i regionen som ligger optimalt til geografisk og som er gode nok operativt. I rapporten som overleveres til eier 1. februar vil prosjektet komme med en anbefaling. Så blir det opp til den politiske prosessen å fatte en politisk beslutning, sier prosjektansvarlig i Avinor, Jon Sjølander.

Skriv inn søkeord og trykk Enter